Partnerschappen

Perspective Brussels

Lokaal comité Europese wijk – georganiseerd door Perspective.Brussels

Het Fonds Europese Wijk neemt deel aan dit comité van de Europese wijk, dat - in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden - niet zozeer een lokaal comité is, maar een platform voor uitwisseling met Perspective.Brussels, administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor stedenbouw.

Dit "Lokaal Comité" werd opgericht nadat buurtcomités die in een eerste fase betrokken waren in de workshops georganiseerd door Perspective.Brussels om een "Gemeenschappelijke visie voor de Europese Wijk te fomuleren", ook nauwer wilden betrokken worden in de vervolgfase, namelijk de verdere opvolging en de besluitvorming door Perspective.Brussels met betrekking tot de Europese wijk.

Tijdens het meest recente lokaal comité, deelde Perspective.Brussels haar aanbevelingen over hoe de stedenbouwkundige mix aan functies van de Europese wijk zou moeten evolueren, waarbij ook de nadruk werd gelegd op de activatie en het transparant maken van de gelijkvloerse verdiepingen, "actieve" mobiliteit en groene ruimten.

Visit Brussels

European Quarter Networking Event – georganiseerd door Visit.Brussels

Het Fonds Europese Wijk neemt deel aan dit lokale evenement dat de verschillende stakeholders in de wijk samenbrengt om ideeën uit te wisselen teneinde een actieplan voor de wijk op te zetten, en om informatie te delen met betrekking tot werven en allerlei culturele evenementen. Het Fonds Europese Wijk presenteerde en verduidelijkte tijdens dit evenement de "Initiatieven van de privésector in de Europese wijk".

B2030

Molenbeek culturele hoofdstad van Europa in 2030

Culturele hoofdstad van Europa worden in 2030 en dat blijven: het project Brussels2030wordt beheerd door de gelijknamige vzw die Brussel kandidaat wil stellen voor de verkiezing van culturele hoofdstad van Europa in 2030. Het Fonds Europese Wijk is betrokken in de initiatieven die worden genomen in het kader van deze kandidaatstelling.

Jubelpark 2030 Cinquantenaire

Jubelpark 2030 – georganiseerd door Horizon 50/200 vzw

De federale regering wil het Jubelpark en zijn instellingen omvormen tot een nieuw sociocultureel vlaggenschip voor België, en dit tegen de 200ste verjaardag van België in 2030: Jubelpark 2030. Het Fonds Europese Wijk onderhoudt nauwe contacten met dit initiatief.

European Urban Initiative

Projectoproep van het "European Urban Initiative" - indiening van het "CoRRC" of "Green Museum Mile" project

Het "European Urban Initiative" heeft een projectoproep van 50 miljoen EUR gelanceerd om stedelijke innovatie en initiatieven rond duurzame stedelijke ontwikkeling, te ondersteunen. Deze oproep is een vertaling naar de praktijk van de waarden van het "New European Bauhaus": een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal verbindt met onze leefomgevingen en ervaringen.

Het Fonds Europese Wijk diende, in een partnerschap met o.a. het Brussels Gewest (en haar verschillende agentschappen), de Stad Brussel, Horizon 50/200, Communa, Osmos en Community Land Trust Brussels, een projectvoorstel in om culturele instellingen tussen de Kunstberg en de Jubelparkmusea te verbinden langsheen een "Green Museum Mile".

Het Fonds Europese Wijk maakte een inventaris van gebouwen, die visualiseert en aangeeft waar gelijkvloerse verdiepingen opnieuw kunnen worden geactiveerd (zie "Way Forward") langs deze "Green Museum Mile". In een volgende fase zullen een digitale database en een dienst worden gelanceerd om de beschikbare ruimtes te verbinden met mogelijke activiteiten.

Green Mile Museum