Oorsprong & Organisatie

Geschiedenis

In 2000 was Brussel verkozen als culturele hoofdstad van Europa. De Europese wijk, als kloppend hart van Brussel en hoofdstad van Europa, maakte geen overweldigende indruk. Er was geen masterplan en de Europese wijk verveelde als eendimensionale wijk en zakencentrum.

De Koning Boudewijnstichting, sterk overtuigd van het belang van de Europese wijk, heeft in 2001 de oprichting van het Fonds Europese Wijk ondersteund, met de bedoeling om het imago van Brussel als hoofdstad van Europa weer op te poetsen, en de multifunctionaliteit van de wijk te verbeteren.

In 2030 wordt de 200e verjaardag van België gevierd en hoopt Brussel opnieuw culturele hoofdstad van Europa te worden... (zie Onze Partnerschappen). Het Fonds Europese Wijk werkt hard om de wijk te "her-activeren" (zie Onze Actielijnen) en kijkt uit naar uw input en feedback om de wijk samen te transformeren in een levendige buurt die aantrekkelijk is voor iedereen.

Geschiedenis
© Paolo Margari (Unsplash)

Koning Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting

Het Fonds Europese Wijk is een bedrijfsfonds dat wordt beheerd binnen de schoot van en volgens de principes van de King Baudouin Foundation.

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die al meer dan veertig jaar ijvert voor een betere samenleving.

De belangrijkste waarden van het Fonds Europese Wijk, alsook van de Koning Boudewijnstichting, zijn:

  • integriteit en transparantie;
  • pluralisme en onafhankelijkheid;
  • respect voor diversiteit;
  • solidariteit bevorderen.

De nauwe band met de Koning Boudewijnstichting komt ook tot uiting in de werking van het Fonds Europese Wijk: het Beheerscomité bestaat uit acht leden, waaronder één van de bestuurders van de Koning Boudewijnstichting.

Leden

Het Fonds Europese wijk bestaat uit ongeveer veertig leden, die samen het Overlegcomité van het Fonds vormen. Elk individueel lid is gekozen omwille van zijn bijzondere belangstelling voor en/of expertise met betrekking tot de Europese wijk in Brussel en de specifieke kenmerken van deze wijk. Elk individueel lid onderschrijft ook het Manifesto en het Charter van het Fonds Europese Wijk en streeft ernaar de doelstellingen van het Fonds te bereiken door een toegevoegde waarde te creëren voor de Europese wijk en/of voor het imago van de Europese wijk als belangrijk Europees en internationaal knooppunt in België.

De leden van het Overlegcomité kunnen grotendeels worden onderverdeeld in:

  • Financieel bijdragende leden: vastgoedvennootschappen (met focus op vastgoedbeheer en/of vastgoedinvesteringen) en vastgoedontwikkelaars;
  • Leden uit het maatschappelijk middenveld: (academische) experts, bewoners, vertegenwoordigers van (buurt)verenigingen;
  • Waarnemers die de EU-instellingen, de 4 gemeenten (Brussel, Etterbeek, Elsene en Sint-Joost-ten-Node), het Brussels Gewest of de federale staat vertegenwoordigen.

Het Overlegcomité komt meestal halfjaarlijks samen ter gelegenheid van een lezing of debat met politici of vertegenwoordigers van publieke instanties van Brussel - België - Europa, of met lokale of internationale experten.

Het Beheerscomité komt (minstens) één keer per jaar samen en bestaat uit acht leden: vier leden van het maatschappelijk middenveld waaronder de voorzitter, drie financieel bijdragende leden en de vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting. Samen keuren ze de gemaakte kosten en de rekeningen van het voorbije jaar goed en beslissen ze over het programma en het werkingsbudget voor het komende jaar.

De volgende bedrijven zijn financieel bijdragende leden van het Fonds Europese Wijk:

Leden
© Adrien Olichon (Unsplash)