Het Fonds Europese Wijk is opgericht in 2001 om het imago, de inrichting en de werking van de Europese wijk te verbeteren.

Ontdek onze oorsprong & organisatie

De Europese wijk is een fundamentele hoeksteen van de stedelijke identiteit van Brussel en haar imago. Het is letterlijk, maar ook symbolisch, de toegangspoort tot Brussel voor veel Europeanen. Het is het grootste zakendistrict van Brussel, maar het is bovenal de plaats waar Europa elke dag opnieuw tot leven komt. Ongeveer 30.000 Europese ambtenaren en een honderdtal verkozenen, en ongeveer 60.000 mensen die ideeën en kennis produceren, vormen samen een fijnmazig netwerk aan relaties tussen enerzijds de beleidsmakers en anderzijds zij die invloed willen uitoefenen op deze beleidsmakers.

Het is een uitdaging die veel verder reikt dan alleen het stedenbouwkundige, de pure stadsplanning, om van deze zeer speciale buurt een plaats te maken met democratische betekenis. Het draait erom inhoud te geven aan de bestemming van een stad die — een beetje onwillig — de rol van wieg van Europa op zich heeft genomen en alle complexiteit van een dergelijke taak het hoofd moet bieden.

Het Fonds Europese Wijk is een van de plaatsen waar over deze bijzondere rol wordt gedebatteerd door een kleurrijke verzameling aan belanghebbenden, met als doel het algemeen belang te dienen.

Alain Deneef
Executive Officer

© Alexandre Bury (Unsplash)

Interactieve inventaris van gebouwen in de Europese wijk

Onze visie

Het Manifesto en het Charter

Meer lezen

EQuAMA en StamEuropa

Meer lezen

Onze actielijnen

1

Actieradius

2

Stakeholders

3

Post-Covid reflecties en pilootactie

4

Way forward

Ontdek onze actielijnen

© Patrick C. Freyer (Unsplash)