Over ons

Boodschap van de Executive Officer

De Europese wijk is een fundamentele hoeksteen van de stedelijke identiteit van Brussel en haar imago. Het is letterlijk, maar ook symbolisch, de toegangspoort tot Brussel voor veel Europeanen. Het is het grootste zakendistrict van Brussel, maar het is bovenal de plaats waar Europa elke dag opnieuw tot leven komt. Ongeveer 30.000 Europese ambtenaren en een honderdtal verkozenen, en ongeveer 60.000 mensen die ideeën en kennis produceren, vormen samen een fijnmazig netwerk aan relaties tussen enerzijds de beleidsmakers en anderzijds zij die invloed willen uitoefenen op deze beleidsmakers.

Het is een uitdaging die veel verder reikt dan alleen het stedenbouwkundige, de pure stadsplanning, om van deze zeer speciale buurt een plaats te maken met democratische betekenis. Het draait erom inhoud te geven aan de bestemming van een stad die — een beetje onwillig — de rol van wieg van Europa op zich heeft genomen en alle complexiteit van een dergelijke taak het hoofd moet bieden.

Het Fonds Europese Wijk is een van de plaatsen waar over deze bijzondere rol wordt gedebatteerd door een kleurrijke verzameling aan belanghebbenden, met als doel het algemeen belang te dienen.

Alain Deneef

Alain Deneef

Het Manifesto en het Charter

Het Manifesto en het Charter

De leden van het Fonds Europese Wijk zijn het eens geworden over een gedeelde visie op de toekomst van de Europese wijk, het zogenaamde Manifesto, en verbinden zich op korte termijn tot het nemen van tactische stedenbouwkundige acties, zoals omschreven in het Charter. Deze tactische acties zullen de wijk doen evolueren naar een meer open, aangename en diverse wijk.

Bezoek de Manifesto-website

EQuAMA en StamEuropa

EQuAMA of de "European Quarter Area Management Association" is in 2012 opgericht door het Fonds Europese Wijk. Het is een non-profitorganisatie (vzw) die tot doel heeft de Europese wijk te animeren.

Kort gezegd houdt het Fonds Europese Wijk zich bezig met de hardware zoals mobiliteit, stadsplanning en huisvesting, en de functionele diversiteit van gebouwen. EQuAMA daarentegen is opgericht voor de software: het organiseren van evenementen en activiteiten en het verbeteren van de sfeer en gezelligheid van de openbare ruimtes of ruimtes open voor het publiek, door kleine ingrepen. EQuAMA is een laboratorium voor nieuwe vormen van gebruik van de openbare ruimte.

Via haar initiatieven wil ze de Brusselaar, de expat en iedereen die zich betrokken voelt bij de Europese wijk, met elkaar in contact brengen.

Enkele van de succesvolle initiatieven die door EQuAMA werden georganiseerd:

  • Het meertalige openluchtfilmfestival "Brussels meets Europe" dat in juli en augustus plaatsvindt in het Leopoldpark.
  • De plaatsing van banken die uitnodigen tot het hebben van picknicks en debatten.
  • StamEuropa, een plaats waar Europa tot leven komt en de Brusseleir en expat samen koffie kunnen drinken en ideeën uitwisselen.

Bezoek de website van "Brussels meets Europe" Bezoek de website van StamEuropa

EQuAMA en StamEuropa
EQuAMA en StamEuropa