Header_Origine.jpg

DE DIALOOG TUSSEN PRIVÉ EN PUBLIEKE ACTOREN IN DE EUROPESE WIJK TE BRUSSEL BEVORDEREN


WAAROM EN HOE HET FONDS EUROPESE WIJK WERD GECREËERD?

In 2000 was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de ban van ‘Brussel, Europese cultuurstad van het jaar 2000’. Op het eind van dat jaar betreurden de bestuurders van Brussel 2000 dat de Europese wijk veel te ééndimensionaal was en geen specifiek stedenbouwkundig plan had.

Op hun initiatief besliste de Koning Boudewijnstiching een Fonds op te richten om het imago van de Europese wijk te verbeteren.

EC08-446_230.jpg EC08-139_230.jpg

HOE WERKT HET FONDS?

Het Fonds functioneert volgens de normen van de Koning Boudewijnstichting. Het Bestuurscomité stelt het programma van acties samen alsook de begroting, beslist over de uitgaven en keurt de rekeningen goed. Volgens de statuten bestaat het uit 8 leden: vier leden uit de burgersamenleving, waaronder de Voorzitter, drie vertegenwoordigers van de bijdragende leden (patrimoniumbedrijven en immobilënpromotoren) en de gedelegeerd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting.

 

EC08-162_230.jpg ECR3059_230.jpg