Membres.jpg

DE DIALOOG TUSSEN PRIVÉ EN PUBLIEKE ACTOREN IN DE EUROPESE WIJK TE BRUSSEL BEVORDEREN


WIE MAAKT DEEL UIT VAN HET FONDS?

Een veertigtal leden, gekozen omdat ze alle gevoeligheden van de immobliënmiddens uit de Europese wijk vertegenwoordigen, maken deel uit van het Overlegcomité van het Fonds. Binnen het kader van een ‘Charter van het Overlegcomité’ ijveren ze ervoor om, met betrekking tot hun eigen belang, aan de doelstellingen van het Fonds te beantwoorden door een meerwaarde te leveren aan het stadsleven en het globale imago van de Europese wijk.

EC08-212.jpg

Het Overlegcomité bestaat uit :

• bijdragende leden: patrimoniumbedrijven (verzekeringsmaatschappijen, vastgoedbevak), immobilënpromotoren,
• leden van de burgersamenleving: experten, universiteitsprofessoren, verscheidene verenigingen
en waarnemers die de lokale en federale overheden vertegenwoordigen, alsook de Europese instellingen.
Het Overlegcomité vergadert maandelijks ter gelegenheid van een uitnodiging voor een uiteenzetting of een debat met politiekers, vertegenwoordigers van de openbare Europese, Belgische of Brusselse instellingen, of van lokale of internationale experts.

ECR3059.jpg EC08-094.jpg