Message.jpg

DE DIALOOG TUSSEN PRIVÉ EN PUBLIEKE ACTOREN IN DE EUROPESE WIJK TE BRUSSEL BEVORDEREN

Een draaischijf zijn tussen de openbare en de privébelangen in de Europese Wijk - de belangrijkste Europese en internationale pool in België - om de wijk terug een mix aan functies mee te geven. Dat is de bestaansreden van het Fonds Europese Wijk. Het Fonds deelt de doelstelling van de Koning Boudewijnstichting: ‘samen werken aan een betere samenleving’ en wil een partner zijn voor al wie de wijk haar veelzijdigheid wil teruggeven.

Het Fonds deelt de basisideeën van het verslag "Brussels, Capital of Europe"dat opgesteld werd in oktober 2001 op vraag van de Voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi en van Eerste Minister Guy Verhofstadt, en van het Richtschema van de Europese wijk dat in april 2008 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd goedgekeurd.

Samen met de overheden hecht het Fonds veel waarde aan de verdediging van het openbaar belang.. De Federale Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek en Sint-Joost-ten-Noode spelen een niet te miskennen rol in de wijk, naast de Europese instellingen.

Het Fonds meent bovendien dat demening van de vrijwilligersverenigingeneen onmisbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van het multifunctionele karakter van de wijk: Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles/het wijkcomité van de Europese Wijk [GAQ], Association Quartier Léopold/het wijkcomité van de Leopoldwijk [AQL] , het Comité voor ‘De mail van de burgers’, Inter-Environnement Bruxelles [IEB], de Brusselse Raad voor het Leefmilieu [Bral] , l’Atelier de recherche et d’action urbaines [Arau] en de andere wijkcomités.

Het Fonds meent dat de bedrijven die eigenaar zijn van terreinen en gebouwen, de vastgoedontwikkelaars, de nationale en Europese instellingen evenals de grote bedrijven die zich gevestigd hebben in deze wijk, actief zouden moeten deelnemen aan concrete vernieuwende stedelijke activiteiten door mee te werken aan projecten van algemeen belang in de wijk.

Het Fonds wil ook een antwoord bieden aan de eisen op vlak van efficiëntie, veiligheid en imago van de Europese Instellingen.

ECC_4182.jpg

Het Fonds Europese Wijk zou niet kunnen bestaan zonder zijn leden en zonder de onmisbare financiële steun van zijn ‘bijdragende leden’ en van de Koning Boudewijnstichting. De werklijnen van het Fonds laten zich inspireren door de doelstellingen die het Fonds zich gesteld heeft en ook door voorbeelden uit het buitenland. De belangrijkste acties die daaruit ontspruiten en het imago van de Europese wijk verbeteren, worden regelmatig voorgesteld aan en besproken met zowel de publieke als de privé-actoren van de wijk.

Alain Deneef
Executive Officer

EC08-091_230.jpg EC08-152_230.jpg